Vad finns i boxen

NEJ. DELAR KVANTITET
1 Din nya elektriska skoter 1
2 Laddare 1
3 Laddningsadapter 2
4 Installationssats 1
5 Användarmanual 1