Polityka prywatności

Polityka prywatności

Odwiedzający witrynę

Podobnie jak większość operatorów witryn, Kugoo-scooter.com gromadzi informacje nie umożliwiające identyfikacji osobistej, które zwykle udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego . Celem Kugoo-scooter.com w gromadzeniu informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający Kugoo-scooter.com korzystają z jej witryny. Od czasu do czasu Kugoo-scooter.com może udostępniać zbiorczo informacje nie umożliwiające identyfikacji osoby, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z jej witryny.

Kugoo-scooter.com zbiera również potencjalnie dane osobowe, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników i dla użytkowników zostawiających komentarze na blogach Kugoo-scooter.com. Kugoo-scooter.com ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentujących tylko w tych samych okolicznościach, w jakich używa, oraz ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osoby, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP i adresy e-mail komentujących blog są widoczne i ujawniane administratorom bloga gdzie pozostawiono komentarz.

Zbieranie informacji umożliwiających identyfikację osoby

Niektórzy odwiedzający witryny Kugoo-scooter.com decydują się na interakcję z Kugoo-scooter.com w sposób, który wymaga od Kugoo-scooter.com gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Kugoo-scooter.com zależy od charakteru interakcji. Osoby, które angażują się w transakcje z Kugoo-scooter.com, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetworzenia tych transakcji. W każdym przypadku Kugoo-scooter.com gromadzi takie informacje tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do realizacji celu interakcji odwiedzającego z Kugoo-scooter.com. Kugoo-scooter.com nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania informacji umożliwiających identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z witryną.

Ochrona niektórych informacji umożliwiających identyfikację osobową

Kugoo-scooter.com ujawnia potencjalnie personalnie identyfikujące i personalnie identyfikujące informacje tylko tym swoim pracownikom, wykonawcom i powiązanym organizacjom, które (i) muszą znać te informacje, aby przetworzyć je w imieniu Kugoo-scooter.com lub dostarczyć usługi dostępne na stronach internetowych Kugoo-scooter.com oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i powiązane organizacje mogą znajdować się poza krajem ojczystym; korzystając ze stron internetowych Kugoo-scooter.com, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. Kugoo-scooter.com nie będzie wynajmować ani sprzedawać nikomu potencjalnie identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami, kontrahentami i powiązanymi organizacjami, jak opisano powyżej, Kugoo-scooter.com ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i identyfikujące osobę tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inny wniosek rządowy, lub gdy Kugoo-scooter. com wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw Kugoo-scooter.com, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Kugoo-scooter.com i podałeś swój adres e-mail, Kugoo-scooter.com może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o Twoją opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco z tym, co dzieje się z Kugoo-scooter.com i naszymi produktami. Do przekazywania tego typu informacji używamy głównie naszych różnych blogów produktowych, dlatego spodziewamy się, że ten rodzaj wiadomości e-mail będzie ograniczony do minimum. Jeśli wyślesz do nas prośbę (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail z pomocą techniczną lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów informacji zwrotnej), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam we wsparciu innych użytkowników. Kugoo-scooter.com podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie personalnie identyfikujących i personalnie identyfikujących informacji.

Cookies

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego przekazuje witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. Kugoo-scooter.com wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc Kugoo-scooter.com identyfikować i śledzić odwiedzających, ich korzystanie z witryny Kugoo-scooter.com oraz preferencje dostępu do witryny. Odwiedzający witrynę Kugoo-scooter.com, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie przed użyciem witryn internetowych Kugoo-scooter.com, z tą wadą, że niektóre funkcje witryn internetowych Kugoo-scooter.com mogą nie działać prawidłowo bez pomocy plików cookie.

Przelewy biznesowe

Jeśli Kugoo-scooter.com lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Kugoo-scooter.com przestanie działać lub ogłosi upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które są przekazywane lub nabywane przez strona trzecia. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca Kugoo-scooter.com może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na naszych stronach internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać Twój komputer za każdym razem, gdy wysyłają Ci reklamę online w celu zebrania informacji o Tobie lub innych osobach korzystających z Twojego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie przez Kugoo-scooter.com i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez żadnych reklamodawców.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian prawdopodobnie będzie niewielka, Kugoo-scooter.com może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności i według wyłącznego uznania Kugoo-scooter.com. Kugoo-scooter.com zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w swojej Polityce prywatności. Jeśli masz konto Kugoo-scooter.com, powinieneś również sprawdzić pulpit nawigacyjny swojego bloga pod kątem alertów dotyczących tych zmian. Dalsze korzystanie z tej witryny po jakiejkolwiek zmianie w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczało akceptację takiej zmiany.

Bezpieczeństwo klienta

Twoje płatności i dane osobowe są zawsze bezpieczne. Nasze oprogramowanie Secure Sockets Layer (SSL) jest standardem branżowym i jednym z najlepszych dostępnych obecnie programów do bezpiecznych transakcji handlowych. Szyfruje wszystkie Twoje dane osobowe, w tym numer karty kredytowej, imię i nazwisko oraz adres, dzięki czemu nie można ich odczytać przez Internet.


Ponadto, gdy przeglądasz nasz sklep, automatycznie otrzymujemy adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera w celu dostarczenia nam informacji, które pomagają nam zrozumieć Twoją przeglądarkę i system operacyjny.